1    1. Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng
2    2. Khảo sát thực địa thực tế
3    3. Phân tích, tham vấn lại ý kiến khách hàng
4    4. Lên phương án thiết kế chi tiết và thống nhất với khách hàng
5    5. Sản xuất- Thi công. Lắp đặt – Nghiệm thu – Bàn giao
6    6. Hậu mãi (bảo trì, bảo dưỡng)